Informació sobre Protecció de Dades

1. Dades relatives al Responsable
Responsable Tractament

 • – Entitat: CAMPAMENTS I COLÒNIES PYRENE SL
  – NIF de l’entitat: B42820019
  – Adreça de l’entitat: Cal Pesolet s/n, Nèfol, Bellver de Cerdanya
  – Email de l’entitat: info@coloniesestiupyrene.com
  – Responsable del tractament: Raül Cavaller Rodon
  – Telèfon del Responsable del tractament: +34 659 642 794
  – Adreça email del Responsable del tractament: info@coloniesestiupyrene.com

2. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a CAMPAMENTS I COLÒNIES PYRENE SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

 • Arxiu/històric de treballadors i extreballadors de l’empresa
  Compra/venda de béns i serveis
  Compra/venda de material
  Arxiu històric de voluntaris de l’entitat
  Control i supervisió de l’eficiència i la qualitat de l’entitat
  Coordinació d’activitats empresarials
  Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
  Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d’altres
  Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments
  Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
  Informació comercial mitjançant correus electrònics des de la plataforma MailChimp, sense que el Responsable pugui assegurar unes mesures de seguretat i tractament correctes adequats al RGPD de la pròpia plataforma
  Informació comercial mitjançant correus electrònics des de la plataforma Whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar unes mesures de seguretat i tractament correctes adequats al RGPD de la pròpia plataforma
  Informació procedent de Cookies
  Manteniment de la relació amb l’entitat
  Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
  Donar-los un servei
  Publicació de dades de caràcter personal a les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
  Realització de cobraments mitjançant TPV
  Realització de compra mitjançant botiga virtual a la pàgina web/plataforma.
  Realització d’enquestes de satisfacció
  Realització de reportatges de fotos i vídeo
  Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses al currículum
  Recepció de la prestació d’un servei
  Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
  Tractament de dades per a cursos i formacions
  Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa
  Utilització de dades derivades de les activitats de l’entitat

3. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc
  Execució d’un contracte

5. 5. Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

 • A altres responsables del tractament
  Administració tributària
  Bancs i entitats financeres
  Entitats de Consultoria/Auditoria
  Entitats de formació
  Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
  Gestoria/Assessoria
  Seguretat social
  Servei de Prevenció de Riscos Laborals
  Tutors legals de l’afectat

6. Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a CAMPAMENTS I COLÒNIES PYRENE SL estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en que únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d’oposició al tractament de les vostres dades. CAMPAMENTS I COLÒNIES PYRENE SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

 • Per exercir el seu dret d’accés
  Per exercir el seu dret de Rectificació
  Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit)
  Per exercir el seu dret de limitació del tractament
  Per exercir el seu dret d’Oposició
  Per exercir el seu dret de portabilitat

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Cal Pesolet s/n, Nèfol, Bellver de Cerdanya adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la vostra identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i Cognoms, adreça de correu electrònic que utilitzeu per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Per últim, les informacions que es poden adreçar davant la Agencia Española de Protección de Datos i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

7. Política de cookies

Per conèixer les galetes que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç de la Política de Cookies.