Skip to main content

Carrito

Creiem que els joves han d’experimentar aprenentatges i desenvolupar-se personalment més enllà de l’aula amb independència de l’edat, les capacitats o les circumstàncies.

Aquests aprenentatges es converteixen en experiències significatives que ajuden als joves a donar sentit al món que els envolta. Són aprenentatges que no abandonem mai i al llarg de l’etapa adulta condicionen els nostres valors i les decisions que prenem tot afectant a la nostra personalitat, estils de vida i comportament.

Entenem l’educació fora de l’aula com un mitjà per desenvolupar la capacitat d’aprendre tot creant una situació que aprofita l’entorn, entès de manera subjectiva per a cada individu. Això permet als joves impregnar-se d’aprenentatges, viscuts com a experiències lúdiques que els hi permetran adaptar-se i viure amb èxit en el món que els envolta.

Creiem que els aprenentatges significatius fora de l’aula aporten una comprensió més profunda i un major desenvolupament de realitats tals com el coneixement, el pensament i la resolució de problemes i es potencien actituds com la cooperació i la comunicació interpersonal.

L’alt grau de curiositat dels nens i joves s’ha d’aprofitar i administrar de manera òptima perquè explorin i descobreixin el món que els envolta. Amb l’aprendre a aprendre busquem elevar el rendiment a través de sis vies principals per l’aprenentatge, parlem del veure, el sentir, el tocar, el provar, l’olorar i el fer.

El potencial d’aprenentatge es pot maximitzar combinant formes físiques, visuals i naturals d’aprenentatge, així com la lingüística i la intel·ligència matemàtica.

Per tal d’obtenir aprenentatges d’èxit cal fer una planificació dels continguts adaptada a activitats que es puguin desenvolupar fora de l’aula.

 

Quins són els beneficis educatius?

Ajudant als joves a aplicar els seus coneixements a través d’una sèrie de desafiaments afavorim la connexió entre teoria i realitat. La qualitat de l’aprenentatge i viure experiències en situacions reals té la capacitat d’augmentar el rendiment i desenvolupar habilitats personals i socials.

Quan aquestes experiències estan ben planificades de manera segura i personalitzada per satisfer les necessitats de tots s’aconsegueix:

 • Millorar el rendiment acadèmic.
 • Crear un pont d’aprenentatge d’ordre superior.
 • Desenvolupar habilitats i augmentar el seu grau d’independència en molts entorns diferents.
 • Fer més atractiu i interessant l’aprenentatge pels joves.
 • Crear un sentiment de cura i respecte pel medi natural.
 • Fomentar la creativitat.
 • Permetre aprenentatges informals a través del joc.
 • Reduir els problemes de conducta i millorar l’assistència.
 • Estimular i augmentar la motivació.
 • Desenvolupar capacitats per fer front a situacions d’incertesa.
 • Crear i superar reptes a través de la vivència de situacions obertes jugant amb la sensació d’incertesa.
 • Millorar l’actitud dels joves cap a l’aprenentatge.

Responsabilitzant els joves dels seus resultats, de tot allò que aconsegueixen, fa que aprenguin dels seus èxits i fracassos.

La formació a fora de l’aula permet el recolzament de moltes àrees curriculars diferents. Per exemple, en els estudis de geografia donar la possibilitat als alumnes de fer un treball de camp. En relació amb el pla d’estudis aquestes activitats proporcionen experiència directa i coneixements rellevants que permeten profunditzar i enriquir l’aprenentatge.

Quan es poden realitzar aprenentatges fora de l’aula?  En qualsevol moment, en dies de classe, abans i/o després de l’escola, en els caps de setmana, en dies festius…

On es poden realitzar?  La gama d’entorns és tant àmplia i diversa que qualsevol fora de l’aula és productiu. Alguns dels lloc més freqüents són:

 • El patí de l’escola: són una font rica de recursos d’aprenentatge. Ofereix grans oportunitats per l’educació formal, no formal i per jugar/aprendre.
 • L’entorn local: la localitat que envolta l’escola conté grans possibilitats a molt poca distància. Els estudiants poden desenvolupar habilitats diverses a través de l’exploració de la seva localitat. Això pot enriquir totes les àrees del pla d’estudis, per exemple a través dels carrers, els lloc d’interès especial a nivell científic, patrimonial, llocs de culte, teatres, esdeveniments en directe i la participació ciutadana a través d’activitats o projectes locals voluntaris.
 • Llocs més llunyans: per exemple, a través de vistes a lloc urbans o rurals que contrastin amb els seu propi medi, zones a l’aire lliure, tallers de teatre i llocs de culte, parcs i jardins, museus i galeries, llocs que reflecteixin el món del comerç i de les tecnologies… Apartant als alumnes del seu ambient habitual els estimulem la seva curiositat i imaginació.
 • Estades al medi natural: mantenir als alumnes allunyats del seu medi, estil de vida… és una manera de desenvolupar les competències claus de la vida. Es fomenta la confiança, l’autoestima, la comunicació i el treball en equip. Per exemple, a través d’una estància en centres d’activitats a l’aire lliure poden participar en festivals artístics i culturals, prendre part en expedicions, a l’estiu anar de campaments, viure esdeveniments esportius i estàncies a l’estranger.

 

Qui ha de participar?

Aquest manifest vol involucrar a tots aquells que vegin els beneficis de l’educació fora de l’aula pels joves. Això significa individus, professionals, entitats, empreses i institucions.[1] que brinden recolzament als centres educatius.

Al unir visions podem facilitar a que tots els joves accedèixin a un aprenentatge experencial.

Què volem?

 • Actuar com una declaració d’intencions comú per fer un millor ús de la nostra persona i dels recursos col·lectius.
 • Fomentar un ús més generalitzat de les oportunitats educatives fora de l’aula.
 • Inspirar a la societat a recolzar aquest aprenentatge per millorar l’educació.
 • Entendre el manifest com una inversió de futur a mig i llarg termini.
 • Facilitar a les persones i organitzacions a contribuir de millor manera en aquesta visió.
 • Assolir l’èxit del manifest a partir de la col·laboració i treball en equip de tots els signataris.

 

Quines accions hem de prendre com a signataris?

 1. Oferir a la joventut una àmplia gama d’experiències fora de l’aula de classe.

Per aconseguir-ho dissenyar, planificar, facilitar activitats útils, plaenteres, motivants, enriquidores, lúdiques…, , que possibilitin desenvolupar-se personalment, assolir diverses habilitats, aprendre, investigar…

 1. Donar raons de pes per incentivar l’aprenentatge fora de l’aula.

Desenvolupar una base de treball que recolzi l’aprenentatge fora de l’aula, sistematitzar les fases d’aportació d’idees i del disseny i també la fase del disseny. Incloure tasques en els diferents serveis que oferta l’empresa o entitat que permetin donar a conèixer els beneficis de l’educació fora de l’aula. Cal desenvolupar diferents eines de comunicació que puguin arribar a una àmplia gama de públics per promoure els beneficis d’aquesta educació i destacar la contribució que es pugui fer a qualsevol nivell per augmentar el rendiment d’aquesta idea.

 1. Oferir experiències d’aprenentatge d’alta qualitat.

Treballar junts per desenvolupar diferents actuacions o tasques específiques que assegurin la vivència d’experiències d’alta qualitat a la joventut a la que oferim els nostres serveis.

Crear exemples de referència d’aprenentatges ben planificats fora de l’aula i desenvolupar estratègies de control que permetin avaluar la qualitat i l’impacte d’aquests aprenentatges.

 1. Millorar la formació dels professional

Fer arribar aquest missatge als nostres professionals, en especial als que tenen un tracte directe amb la joventut, monitors, tècnics… ja que el seu paper, la seva postura i el rol que puguin agafar són de gran importància a l’hora de treballar els diferents aprenentatges.

 1. Haurem d’identificar les maneres de participar en l’educació fora de l’aula que puguem aportar.

Treballar amb d’altres per fer arribar tant lluny com es pugui els beneficis de l’educació que defensa aquest manifest i animar-los a participar-hi. Caldrà involucrar als pares i a la comunitat en general de manera que hi hagi una major comprensió del seu valor. Haurem d’animar als pares i als cuidadors a recolzar de manera activa l’aprenentatge fora de l’aula i a participar en l’organització i funcionament d’activitats per famílies.

[1] Com per exemple, des de pares i mares, Mestres, monitors, associacions de voluntaris, des d’escoles d’art, d’esquí, dansa fins al Departament d’Ensenyament.

Pots signar el manifest seguint aquest enllaç http://www.ipetitions.com/petition/manifest-per-una-educacio-fora-de-laula

Next Post

Leave a Reply