Skip to main content

Carret

Les Colònies Estiu Pyrene tornen a estar incloses per vuitè any consecutiu a les Activitats de Vacances d’Estiu 2024 que promou l’Ajuntament de Barcelona. La campanya “T’estiu molt” ajuda econòmicament a infants d’1 a 17 anys empadronats a Barcelona que participin en alguna de les activitats d’estiu que promou la campanya. La quantia subvencionada varia en funció de la capacitat econòmica de cada família, podent becar fins a un 55% la inscripció del sol·licitant.

CALENDARI

Les inscripcions estan obertes del 2 d’abril i fins al 7 de maig (termini ampliat), ambdós inclosos. El dia 15 de maig es publicarà la llista provisional de beneficiaris. L’endemà de la publicació d’aquesta llista provisional i durant 10 dies hàbils es portarà a terme el període d’al·legacions i reclamacions, i finalment el 10 de juny es farà pública la llista definitiva de beneficiaris.

REQUISITS

Hi ha fonamentalment dos requisits per poder rebre una subvenció:

 1. Requisit de renda: cal no superar els ingressos nets anuals establerts per ciutadà i nucli de convivència.
 2. Requisit d’empadronament: tant la persona que sol·licita la subvenció com l’infant que se’n beneficia han d’estar empadronats a Barcelona.

Es recullen dues excepcions en el compliment del requisit d’empadronament:

 1. Els infants amb necessitats educatives especials (NEE) que estiguin empadronats fora de Barcelona, però que estiguin escolaritzats en algun centre escolar de Barcelona també poden optar a una subvenció. Cal que ho especifiquin a l’apartat d’observacions de la sol·licitud.
 2. Els infants no empadronats a Barcelona, els progenitors dels quals estiguin divorciats o separats legalment, i el progenitor que sol·licita la subvenció estigui empadronat a Barcelona, però l’altre no, poden rebre la subvenció sempre que presentin la sentència de divorci o algun document públic on s’acrediti el règim de visites o la custòdia compartida de l’infant. La sol·licitud l’ha de fer, doncs, el progenitor que estigui empadronat a Barcelona.

Cal recordar que les persones estrangeres empadronades que no siguin d’un país de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu ni de Suïssa i que no tinguin un permís de residència permanent han de renovar la inscripció padronal cada dos anys. La no renovació comporta la baixa de la inscripció al padró per caducitat.

BÀREM ECONÒMIC

L’accés als trams de les beques (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat de convivència tenint en compte que:

 • Un membre del nucli de convivència amb discapacitat reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya, amb un mínim del 33%, compta com a dos membres;
 • En el cas de les famílies monoparentals que disposin del carnet oficial emès per la Generalitat de Catalunya que així ho acrediti, l’adult referent també compta com a dos membres.

PASSOS A SEGUIR

Passos a seguir per adherir-se a la campanya “T’estiu molt”:

 1. Inscriure’s a les Colònies Estiu Pyrene a través de la web www.coloniesestiupyrene.com tot seguint els passos.
 2. Posar-se en contacte amb Colònies Estiu Pyrene (606 08 81 83 – Èlia) per aconseguir el CODI de l’activitat necessari per poder demanar l’ajut telemàticament. Caldrà facilitar:
  • Nom i Cognoms del participant
  • IDALU del participant: és el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC). S’assigna de manera única a l’alumne quan fa la primera matrícula en un centre educatius (https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/consulta_idalu)
  • Nom i Cognoms del pare/mare/tutor
  • Telèfon del del pare/mare/tutor
  • E-mail del pare/mare/tutor
 3. Emplenar telemàticament el Formulari de sol·licitud de l’ajut a través de la oficina virtual de tràmits (és necessari el certificat idCAT Mòbil o un altre tipus de certificat digital. Si la persona sol·licitant no disposa de certificat digital, una altra persona que sí que en tingui pot fer el tràmit en nom seu). Recordeu que la data límit per a fer la sol·licitud és el 7 de maig. La llista provisional de beneficiaris sortirà el 15 de maig, se us notificarà via SMS i correu electrònic.
 4. Fer les reclamacions si és necessari (entre el 16 i el 29 de maig).
 5. Consultar la llista definitiva de beneficiaris a partir del 10 de juny, se us notificarà via SMS.
 6. Pujar a Cerdanya per gaudir de les Colònies Estiu Pyrene i completar el pagament restant.

Si necessiteu més ajuda podeu consultar la web https://www.barcelona.cat/vacances/ca i el seu apartat de Preguntes Freqüents, ens podeu contactar a info@coloniesestiupyrene.com o per telèfon i whatsapp al +34 606 08 81 83 (Èlia).

Leave a Reply