Skip to main content

Carret

Les Colònies Estiu Pyrene tornen a estar incloses per setè any consecutiu a les Activitats de Vacances d’Estiu 2022 que promou l’Ajuntament de Barcelona. La campanya “T’estiu molt” ajuda econòmicament a infants d’1 a 17 anys empadronats a Barcelona que participin en alguna de les activitats d’estiu que promou la campanya. La quantia subvencionada varia en funció de la capacitat econòmica de cada família, podent becar fins a un 90% la inscripció del sol·licitant.

CALENDARI

Les inscripcions estan obertes del 23 d’abril i fins al 23 de maig. El dia 30 de maig es publicarà la llista provisional de beneficiaris. Del 31 de maig al 14 de juny es portarà a terme el període de reclamacions, i finalment el 20 de juny es farà pública la llista definitiva de beneficiaris.

REQUISITS

 1. Els sol·licitants han d’estar empadronats al municipi de Barcelona.
 2. L’ajut serà per a un màxim de 2 torns seguits en un mateix Camp (per exemple: Aventura + Aventura) o d’un torn en el cas de fer dos torns seguits en Camps diferents (per exemple: Aventura + Bike).
 3. L’accés als trams de les beques (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:
 • De 0 a 7.000€ – 90%
 • De 7.000,01 a 9.000 – 60%
 • De 9.000,01 a 10.000€ – 30%

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar.

Si la persona sol·licitant de beca declara que té el reconeixement de família monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars.

Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars.

PASSOS A SEGUIR

Passos a seguir per adherir-se a la campanya “T’estiu molt”:

 1. Inscriure’s a les Colònies Estiu Pyrene a través de la web www.coloniesestiupyrene.com tot seguint els passos.
 2. Posar-se en contacte amb Colònies Estiu Pyrene (606 08 81 83 – Èlia) per aconseguir el PIN necessari per poder demanar l’ajut telemàticament. Caldrà facilitar:
  • Nom i Cognoms del participant
  • IDALU del participant: és el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC). S’assigna de manera única a l’alumne quan fa la primera matrícula en un centre educatius (https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/consulta_idalu)
  • Nom i Cognoms del pare/mare/tutor
  • Telèfon del del pare/mare/tutor
  • E-mail del pare/mare/tutor
 3. Emplenar telemàticament el Formulari de sol·licitud de l’ajut a través de la oficina virtual de tràmits (no es necessita certificat digital). Recordeu que la data límit per a fer la sol·licitud és el 23 de maig. La llista provisional de beneficiaris sortirà el 30 de maig, se us notificarà via SMS.
 4. Fer les reclamacions si és necessari (del 31 de maig al 14 de juny).
 5. Consultar la llista definitiva de beneficiaris a partir del 20 de juny, se us notificarà via SMS.
 6. Pujar a Cerdanya per gaudir de les Colònies Estiu Pyrene i completar el pagament restant.

Si necessiteu més ajuda podeu consultar la web https://www.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families , ens podeu contactar a info@coloniesestiupyrene.com o per telèfon i whatsapp al +34 606 08 81 83 (Èlia).

Com a novetat d’aquest any, les persones a les quals s’hagi atorgat una beca, rebran un SMS un cop iniciada l’activitat on se’ls demanarà que confirmin si els infants beneficiaris han participat en l’activitat per la qual van sol·licitar la beca. Aquest fet substitueix la signatura a mà com a rebut de la beca.

Leave a Reply